Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25. toukokuuta EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta, joka tunnetaan paremmin nimellä GDPR. Yliksen kennelin sivuilla olevasta ota yhteyttä -lomakkeesta kerätään vain välttämättömät tiedot yhteydenottoa varten. Varsinaista rekisteriä yhteydenotoista ei pidetä.